Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy Policy

GDPR-conforme privacyverklaring

De GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie kan CRE@ING vof aantonen welke persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze data gebruiken en beveiligen.

CRE@ING VOF, Millenniumstraat 46, 8793 St.-Eloois-Vijve verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring General Data Protection Regulation. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.creating-ideas.be en creatingworkshop@gmail.com.  

Verwerkingsdoeleinden

 CRE@ING VOF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten enkel voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld met andere vennootschappen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 10 jaar, deze is noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen op het gebied van boekhouding.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-        zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-        een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: creatingworkshop@gmail.com

Direct marketing

De direct marketing wordt uitgevoerd met Mailchimp. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).